Hz. Muhammed Sözleri

Hz. Muhammed Sözleri, en güzel Hz. Muhammed Sözleri, Duyulmamış Hz. Muhammed en güzel sözleri.

Her zaman Doğru yoldan şaşmayın.

Allah bir kulunu sevdiğinde ona dünyanın işlerini kapar ahiretin işlerini verir.

Bela insanlara bağlıdır.Bir insan o işi yapmam dedimi Şeytan o işi yaptırana kadar kişiyle uğraşır.

Cenabı Hakk’ın kaza ve kaderinden sonra, ümmetinin ekserisinin ölümleri gözdendir.

Dört şey Arş’ı Azam altındaki hazineden imal edildi. Fatiha, Ayetel Kürsi, Amenerresulihi, İnna A’teyna.

Ey hanımlar! Şeytan feryadından sakınınız. Gözden gelen yaş, Allah’tan ve merhamettendir. Elle olan ve dil ile olan şeytandadır.

Sizin en fenanız; söz taşıyanlar, aranızı bozanlar ve insanları birbirine düşüren insanlardır.

Musibetin sevabına talip olmaklığın, musibeti çekmekte iken de varsa, zahidsin.

Her evin kapısı vardır. Kabirin ki ayak tarafındandır.

Ümmetim için, nefislerine söyledikleri affedildi. Ağıza ve tatbik mevkiine konmadıkça.

Bir kavme su dağıtan, onların hepsinden sonra su içeçektir.

Ameller niyetlere göre değer kazanır.

Cennete en yakın kılan şey Allah için tevazu’dur. Cennetten en çok uzaklaştıran mal ve benzeri şeylerle kibirlenendir.

Beni güçsüz olanlarınızın yanında arayınız, çünkü siz güçsüzleriniz sayesinde zafere kavuşturulup rızıklandırılıyorsunuz.

Şayet siz, bir ip sarkıtmış olsaydınız, mutlaka Allah’ın üzerine düşerdi.

Birisi bir söz söyledi ve sonra önüne-ardına-sağına-soluna baktımı o söz sırdır.

İşlerini kadına bırakan bir millet asla felah bulmayacaktır.

Bana yalan isnad eden, ateşten bir yatağa kendini hazırlasın.

Sizden birinizde bir hal (vesvese) olduğu zaman üç defa tekbir getirsin. Zira bu hassasiyeti mümin duyar.

Utanmak güzeldir ama kadınlarda olursa daha da güzel olur.

Ben müminlere kendi nefislerinden daha alâyım. Kim borçlu ölürse, onun borcunu ödemek bana aittir. Mal bırakırsa, varislerinin olur.

Bilginler, Nebilerin varisleridendir.

Ne alimlere karşı iftihar ve övünmek için, ne de cahillerle münakaşa etmek için ve ne de meclislerin seçkin köşelerinde yer almak için ilim talep etmeyiniz.

Allah’ın cezalarından birini tatbik etmek, Allah’ın beldelerine kırk gece yağan yağmurdan daha hayırlıdır.

İnsanlar arasına girip de onların eziyetlerine sabreden mü’min, insanlar arasına girmeyip onların eziyetlerine sabretmeyenden daha güçlü kuvvetlidir.

Yemeklerin en kötüsü, tokların çağrıldığı, açların çağrılmadığı düğün yemeğidir.

Zenginlik, mal mülk çokluğu ile değildir, asıl zenginlik gönül içinde olan zenginliktir.

Alimin zellesinden korkun; onun hatasından ötürü edeceği tevbeyi bekleyin.

Hiddetlenen kimse Allah’a sığınsın, abdest alsın veya hiddetlendiği çevreyi değiştirsin.

Kişi, oruç tutar, namaz kılar, hacca gider, umre yapar da kıyamet günü olunca ona ancak aklı ve güzel huyu kadar sevap verilir.

Dünyada iki yüzlü olanın kıyamet de ateşten iki dili olur.

Eğer Âdemoğlunun iki vadi dolusu altını olsa idi, mutlaka bir üçüncüsünü isterdi. Ademoğlunun karnını sadece toprak doldurur.

Kim Allah’a kavuşmayı severse, Allah da ona kavuşmayı sever.

Göğün gürlediğini duyarsanız tesbih getirin, tekbir getirmeyin.

İşte ve ihtiyaçlarınızın başarıya ulaşması için gizlilikten faydalanınız; çünkü her nimete hased edilir.

En doğru rüya gündüzleyin görünen rüyadır. Çünkü Allah bana vahyi gündüz tahsis etmiştir.

Allah bir kulu sevince, onu denemeye tabi tutar. Kul sabrederse onu seçkin kılar, şükrederse (onu) temize çıkarır.

Hak tarafından gelen bir cezbe, iki cihanın işine bedeldir.

Allah ümmetimi, içlerinden geçirdiklerini, konuşmadıkça ve onları yürülüğe koymadıkça bağışlamıştır.

Siyah bayraklar zuhur ettiğinde, evveli fitne, ortası dalalet, sonu küfürdür.

Cehennem kızarıncaya kadar 1000 yıl yakıldı. Sonra beyazlaşıncaya kadar yine 1000 yıl yakıldı. Sonra kararıncaya kadar 1000 yıl daha yakıldı. Şimdi o, zifiri karanlık gece gibi, kapkaranlıktır.

Mümin her ahlak üzere ahlaklanır. Fakat onda yalanla ihanet bulunmaz.

Eğer hakkıyla Allah’ı tanımış olsaydınız, mutlaka su üzerinde yürürdünüz ve dağlar size geçit verirdi.

İman iki eşit parçadır. Yarısı sabır, yarısı şükürdür.

Kişi, kendini beğenerek “helâk oldu bu insanlar!” derse en helâk olanı kendi olur.

Ahir zamanda bir kavim olacak ki; güvercin kursağı gibi (tüylerini) siyaha boyayacaklar. İşte bu kimseler cennet kokusu koklayamazlar.

Taş avı öldürmez ve düşmanı helak etmez, ancak göz çıkarır ve diş kırar.

İyilik güzel ahlaktır. Günah da, nefsini gıcıklayan ve insanların ve insanların farkına varmasından hoşlanmadığın şeylerdir.

Bir iş yapmak istediğin zaman, Allah sana o işten kurtuluş gösterinceye kadar, yahut Allah sana bir çıkış kapısı yaratıncaya kadar yavaş ve temkinli davran.

İlim yapmak, amelden hayırlıdır. Dinin kıvamı da verağdadır. Alim ilmi az da olsa, ilmi ile amel edendir.

Allah bir kavme azab indirdiğinde, o azab onların içinde olan herkese isabet eder. Sonra amallerine göre baas olunurlar.

Mümin yumuşaktır. O kadar ki onu yumuşaklığından dolayı ahmak zannedersin.

Alim, ilim ve amelin yeri cennettedir. Alim, ilmi ile amel etmezse, ilim ve amel cennette, alim ise cehennemde olur.

Bir kimseyi inada kapılmış çekişmeci ve kendi görüşünü beğenmiş görürsen bil ki, onun ziyanı tamamdır.

Kişiye, kendisine parmakla işaret edilmesi, şer cihetinden kafidir.

Allah bir kulunu severse, o kulun yalvarmasını işitmek için, kendisini ibtilaya maruz bırakır.

Melaike, çanı olan kervana arkadaş olmaz.

Dua edenler üç kısımdır. Ya istedikleri hemen karşılanır, ya istediğinden daha efdali sonraya bırakılır, ya da istediğinin karşılığında bir kötülük kendisinden uzaklaştırılır.

Bu ilim, tevil yapan cahillerin, tahrif eden azgınların, iptalci müfterilerin, düşman olan her neslin elinden muhafaza olunacaktır.

İslam garip olarak zuhur etti, ileride yine başladığı gibi garip olarak zuhur edecek, ne mutlu o gariblere.

Hakkın dile getirilmesi gereken yerde susan, dilsiz şeytandır.

Allah kıyamet günü ruhları bedenlerine gönderince mü’minlerin ruhları da yeşil renkli kuşların vücutlarına aşılarak, cennet ağaçlarının meyvalarından yerler.

İnsanlar öyle bir zamanla karşılaşır ki, herkes kurtlaşır ve kurt olmayanları ötekiler yer.

Göçebenin şehirli hakkında şahitlik etmesi caiz değildir.

Havva olmasaydı hiçbir kadın kocasına ihanet etmezdi. İsrail oğulları da olmasaydı (bekleyen) et bozulmazdı.

Tüm yeryüzü Benim Ümmetime bir mabed yapılmıştır.

İnsanlar kendilerine ait meselelerle övünme yarışına girmedikçe kıyamet kopmaz.

Kendisine izin verilmeden önce kim bir evin köşe bucağı ile gözlerini doldurursa, gerçekten fasık olmuştur.

Hased ettiğinizde haddi aşmayın, zanda bulunduğunuzda onu tahkik etmeyin, bir şeyde size bir uğursuzluk hissi gelirse onu geçin ve ancak Allaha tevekkül edin.

Allah! Size haram ettiği şeyde şifa haketmedi.

Kıyamet günü Allah, insanları, çıplak, sünnetsiz ve dilleri tutulmuş olarak haşreder.

Bilginin mürekkebi, şehidin kanından kutsaldır.

Müteşabih Ayetlere tabi olanları gördüğünüzde, işte onlar Allah’ın Kur’anda isimlendirdiği kimselerdir ki, onlardan uzak durur.

Affetmek, zaferin zekâtıdır.

Benim için kıyam edilmez ayakta el bağlanıp durulmaz, kıyam yanlız ve yanlız Allah için yapılmalıdır.

Yorum Yaz

yukarı çık